Wikipedia o zębach

Dentysta Zabrze Dentysta Zabrze
W stomatologii wyróżnia się następujące powierzchnie zęba: powierzchnię podniebienną ? od strony podniebienia w szczęce lub językową w żuchwie; powierzchnię przedsionkową ? od strony przedsionka jamy ustnej; zwana jest również wargową (w z.

Widok do druku:

Dentysta Zabrze